กัญชง กัญชา

หากพูดถึงกัญชาบางคนมักจะนึกถึงยาเสพติด เพราะกัญชาถูกเพ่งเล็งไปที่โทษซะมากกว่าจนลืมนึกถึงประโยชน์ของมัน กัญชาก็ไม่ต่างจากยา หรืออาหารอื่น ๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ หรือโทษนั้นก็อยู่ที่ปริมาณที่รับประทาน หรือปริมาณที่นำเข้าสู่ร่างกาย โดยประโยชน์ของกัญชา ได้แก่สารTetrahydrocannabinol (THC) ในกัญชาทำให้ เรารู้สึกผ่อนคลาย สบายเคลิบเคลิ้ม ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาอาการเบื่ออาหาร

Read more

เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ย้อนรอยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของโลก นับตั้งแต่จิตรกรรมบนผนังถ้ำในยุคหิน จนถึงการสื่อสารสุดล้ำ ฉับไวที่เชื่อมโลกทั้งใบถึงกันในปัจจุบัน มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันและมีการสื่อสาร กันตลอดเวลา และด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ในด้านความเชื่อทางศาสนา

Read more

เพชรแร่รัตนชาติ

แร่รัตนชาติคืออะไร รัตนชาติคือ แร่หรือหินหรืออินทรียวัตถุธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ สมบัติที่สำคัญของรัตนชาติ คือ มีความสวยงาม ทนทาน มีความแข็งคงทนต่อการถูกขูดขีดและหาได้ยากหมายความว่า แร่รัตนชาติมิได้มีเหมือนกันทุกประเทศ บางประเทศมีเพชรมาก เช่น แอฟริกาใต้ ประเทศไทยและพม่า มีทับทิมที่มีคุณภาพดี สีสวย เป็นที่รู้จักดีทั่วโลก ประเทศออสเตรเลีย มีโอปอที่มีค่าสูง และสวยงาม

Read more

รู้จักสะเต็ม

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คำว่า STEM ถูกใช้

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 6 ท่าน ต่อเนื่องรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 ท่าน
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานธุรการ ต่อเนื่องรอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)

Read more

จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning day ครั้งที่ 2/2562

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาพร้อมข้าราชการและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning day ครั้งที่ 2/2562 ทำความสะอาดบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more