การฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์จะป้องกันยุงกัดได้

งานวิจัยล่าสุดพบว่า หนทางใหม่ที่จะป้องกันยุงกัดได้คือการฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะประเภทดั๊บสเตป (Dubstep) เช่น เพลงของ Skrillex วงดนตรีชื่อดังสัญชาติอเมริกัน

Read more

วิตามินบี 1 ในข้าวไทย

มีสาระดีดีจากงานวิจัยโครงการศึกษาปริมาณวิตามินบี 1 ในข้าวไทย วิตามินบี 1 หรือ ไทอามีน (thiamine) เป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้และเป็นวิตามินที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์ โดยมีความจำเป็นต่อระบบเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงาน มีความจำเป็นต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ หากร่างกายขาดวิตามินบี 1 จะทำให้เกิดอาการเหน็บชา เป็นตะคริวบ่อย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หงุดหงิดง่าย ปัสสาวะน้อย กล้ามเนื้อไม่มีแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และกรณีที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เมื่อร่างกายได้รับวิตามินบี 1 จากอาหารชนิดต่าง ๆ

Read more

เบาหวาน เสี่ยงถูกตัดขา

หลายคนอาจเคยได้รับข้อมูลกันมาบ้างว่า ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่ต้องถูกตัดขาซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราควรทราบไว้สำหรับการป้องกัน จากการสำรวจผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ถูกตัดขาพบว่า ร้อยละ75 มีสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับเบาหวานเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคที่ทำให้เกิดความบกพร่องของระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบหลอดเลือด จึงทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายเท้า เวลาเป็นแผลบ่อยครั้ง

Read more

รักษ์โลกลดใช้พลาสติก

ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกกลายเป็นประเด็นสำคัญของนานาชาติที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพราะขยะพลาสติกมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองใหญ่และชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะความสะดวกสบายเมื่อต้องไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

Read more

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2562

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 -30 เมษายน 2562

Read more

จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ท่านกฤตชัย อรุณรัตน์อดีตเลขาธิการ กศน. และนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11 เมษายน 2562

Read more

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาพร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยมีดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี วันที่อังคารที่ 9 เมษายน 2562

Read more

พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาพร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. โดยมีดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี วันที่จันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

Read more

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาพร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีพลรกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพระเศียรของพระสุขสัมฤทธิ์ บรรจุลงในขันน้ำสาคร เตรียมนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

Read more

อบรมหลักสูตรอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยาศึกษาตอนต้น

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยาศึกษาตอนต้น เรื่องขนส่งหัวใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาเน้นการบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน พ.ศ. 2562

Read more