ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more