ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 และคัดเลือกภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่จะออกฉาย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Read more

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ติดต่อสำรองที่นั่ง
โทร. 035-352558 สำนักงาน
โทรศัพท์. 086-2415441 น.ส. ขวัญอิสราทอง ทองโคตร

Read more