ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว พร้อมด้วยบุคลากร ออกเคลื่อนที่ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

Read more