ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการร่วมกับ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมชาย แก้วเขียว พร้อมคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการร่วมกับ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read more