ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมประจำประเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมประสานงานและวางแผนการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของไตรมาสที่ 1

Read more