ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง พร้อมด้วยนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้ากิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally

Read more