ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพิ่มพลังการสร้างสุขภาพด้วยตัวเรา ประเด็นสื่อสารสุขภาวะ “ลดพุงลดโรค” ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพิ่มพลังการสร้างสุขภาพด้วยตัวเรา ประเด็นสื่อสารสุขภาวะ “ลดพุงลดโรค” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มบูรณาการศึกษา เรื่อง กังหันลมซุปเปอร์แมน รวมทั้งกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more