โดรนเพื่อการเกษตร และข้อบังคับที่ควรรู้

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมเกษตรนั้นกำลังถูกผลักดันอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีมากมาย ที่เข้ามาพัฒนาต่อยอดพร้อม ก้าวสู่ยุคของ Smart Farm พร้อมเปิดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่จะมาช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก “โดรนเพื่อการเกษตร” มีลักษณะการใช้งานแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ใช้สำรวจ และวางแผนการผลิตพืช ไม่ว่าจะการสำรวจพื้นที่ ติดตามการเติบโตของพืช เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลง และประเภทที่สอง คือ ใช้เพื่อทุ่นแรง เช่น การหว่านเมล็ดพืช ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี โดรนถือเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะพืชที่มีลำต้นสูง การฉีดพ่นด้วยการที่ต้องแบกเครื่องเองเป็นเรื่องยาก ตรงที่จะทำให้ละอองกระจายลงใบพืชได้อย่างทั่วถึง ต่างจากการบังคับโดรนให้ฉีดพ่นกดลงมาด้วยแรงลมที่เหมาะสมและไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้พืชผลิตดอกผลได้ดีกว่า เพราะหากมีการฉีดพ่นผิดวิธีจะทำให้ใบพืชบอบช้ำ จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ทันที แต่ต้องรอ ให้เกิดการซ่อมแซมใบก่อนกว่าจะปรุงอาหารได้ เท่ากับกระบวนการผลิตดอกผลต้องล่าช้าไป

Read more

น้ำแข็งแปลกในอวกาศ

ก้อนน้ำแข็งยักษ์ที่ลอยอยู่ในทะเล หรือน้ำแข็งหลอดในแก้วน้ำดื่ม ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลว กลายเป็นของแข็ง ที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งโมเลกุลของน้ำแข็ง จะเรียงตัว เป็นระเบียบเหมือนกันทุกทิศทาง เรียกว่า ผลึก ซึ่งน้ำแข็งที่เราพบในชีวิตประจำวัน เป็นผลึกน้ำแข็งรูปทรง หกเหลี่ยมรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากโครงสร้างพิเศษของโมเลกุลน้ำ คล้ายกับพีระมิดสามเหลี่ยมจึงทำให้สามารถเรียงตัวได้หลายรูปแบบเมื่อน้ำ เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแรงดันอากาศและอุณหภูมิ

Read more

สุริยวิถี

สุริยวิถึ (Ecliptic) หมายถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า เกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5° จากแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจร ในฤดูร้อนโลกหันขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ทำให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูหนาว หกเดือนต่อมาโลกโคจรไปอยู่อีกด้านหนึ่งของวงโคจร โลกหันขั้วใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ (แกนของโลกเอียง 23.5° คงที่ตลอดปี) ทำให้ซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว ดังแสดงในภาพที่ 1

Read more

โหมดไม่ระบุตัวตน chrome incognito ท่องเว็บแบบส่วนตัว

หมดไม่ระบุตัวตน chrome incognito ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์แบบส่วนตัวได้อย่างไร ต่างจาก Chrome แบบเดิมที่ใช้ท่องเว็บแบบปกติอย่างไรบ้าง และเหมาะกับใคร ลองดูเชื่อว่าเป็นประโยชน์จากผู้ใช้ Google Chrome และกลุ่มนักท่องเว็บด้วย

Read more

ครีมเทียมเป็นแหล่งของไขมันทรานส์จริงหรือ?

กลางปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ประกาศไม่อนุญาตให้ผลิต หรือ นำเข้า หรือ จำหน่าย น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (partially hydrogenated oils) ซึ่งอาจเป็นแหล่งของไขมันทรานส์ (trans fatty acids) ที่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด จึงเป็นข่าวครึกโครมในเว็บเพจต่าง ๆ และรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างแพร่หลายว่าครีมเทียมเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นแหล่งของไขมันทรานส์ที่น่ากังวล

Read more

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้

กว่าจะมาถึงยุค 4.0 เราผ่านยุคอะไรมาบ้าง
ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว
ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
ยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก
ยุค 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy

Read more

การตรวจปัสสาวะ

ปัสสาวะเป็นสารน้ำที่เกิดจากการกรองของเสียในเลือดผ่านทางไตและขับออกมานอกร่างกายโดยปริมาตรของปัสสาวะโดยเฉลี่ยในผู้ใหญ่คือ 600-1,600 มิลลิลิตรต่อวัน ในปัสสาวะประกอบด้วยสารต่าง ๆ มากมายเช่น น้ำ แร่ธาตุ สารเคมี โปรตีน น้ำตาล ครีเอตินิน เป็นต้น ซึ่งปริมาตรของปัสสาวะที่ขับออกในแต่ละวันจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงอายุ อาหารการกิน อุณหภูมิในร่างกาย ปริมาณน้ำที่ดื่มการทำงานของหัวใจและไต

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 และเสนอให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 และเสนอให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายธนา คล่องณรงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุ่งศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562

Read more