ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รถวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โลกใต้เลนส์ จรวดขวดน้ำ (แรงและการเคลื่อนที่) และโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ในภาคค่ำจัดกิจกรรมบรรยายดาว (Starry Night) และตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม พ.

Read more