ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 และเสนอให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 และเสนอให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายธนา คล่องณรงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

Read more