ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

วัฏจักรซารอส (Saros Cycle)

วัฏจักรซารอส (Saros Cycle)
ธรรมชาติประการหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุริยุปราคาคือ วัฏจักรซารอส (Saros Cycle)

Read more

เตือนภัย พบแอปฯ อันตรายจากจีนหลายตัวบน Google Play Store

VPNpro ได้เปิดเผยรายงานที่น่าตกใจเกี่ยวกับการค้นพบแอปฯ มัลแวร์จำนวนมากถึง 24 แอปฯ บน Google Play Store ซึ่งทั้งหมดมาจากผู้พัฒนาเจ้าเดียวกันของบริษัท Shenzhen Hawk โดยมียอดดาวน์โหลดรวมกันสูงกว่า 382,000,000 ครั้ง ทั้งนี้บนหน้าเว็บ Shenzhen Hawk มีการระบุเอาไว้ด้วยว่าเป็นบริษัทในเครือ TCL Corporation บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าข้ามชาติสัญชาติจีนรายใหญ่

Read more

GMO คืออะไร ทำไมต้อง GMO

เมล็ดพันธุ์คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นเพาะปลูก จากเมล็ดพัันธุ์ไปสู่ต้นกล้าที่ผลิดอกออกผลให้ผู้คนได้อาศัยพึ่งพิง ยิ่งการทำเกษตอินทรีย์ด้วยแล้ว ระเบียบปฏิบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะทำนั้นก็คือ การห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตัดแต่งพันธุกรรม แล้ว GMO คืออะไร

Read more

กัญชากับการรักษาโรค

กัญชา เป็นพืชในวงศ์ Cannabidaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อยคือ Cannabis sativa, Cannabis indica และ Cannabis rudealis สำหรับสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์ Cannabis sativa ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น

Read more

“Energy Storage” ระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต

การกักเก็บพลังงานช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในการใช้พลังงาน ซึ่งระบบกักเก็บสะสมพลังงานเชิงพาณิชย์นั้น สามารถแบ่งออกเชิงกว้าง ได้แก่ แบบกลไก แบบไฟฟ้า แบบชีวภาพ แบบไฟฟ้าเคมี แบบอุณหภูมิ และแบบเคมี

Read more

เตรียมปล่อยยานสำรวจ “โซลาร์ ออร์บิเทอร์” ไขปริศนาขั้วเหนือ-ขั้วใต้ของดวงอาทิตย์

ยานสำรวจ “โซลาร์ ออร์บิเทอร์” ซึ่งเป็นยานสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ด้วยวิธีโคจรวนรอบการเตรียมพร้อม พื่อนำส่งยานดังกล่าว ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนแล้ว โดยภารกิจนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การนาซาของสหรัฐฯ และองค์การอวกาศยุโรป (ESA) เพื่อศึกษาโครงสร้างและพลวัตรทางพลังงานของดวงอาทิตย์ในรายละเอียด ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเก็บข้อมูลและบันทึกภาพขั้วเหนือ-ขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นอย่างชัดเจนมาก่อน โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของ หลุมโคโรนา จำนวนมาก ซึ่งเป็นบริเวณที่เย็นกว่าและหนาแน่นน้อยกว่าบรรยากาศอันร้อนแรงโดยรอบที่ชั้นนอกของดวงอาทิตย์

Read more

วิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5

ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา และอีกหลายจังหวัดนั้นก็คือปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ที่นับวันเริ่มมีมากขึ้น กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ โดยฝุ่นละออง PM 2.5 ตามข่าวนั้น เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพราะมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (ไมโครเมตร) หรือเล็กกว่าเส้นผมคนเราถึง 20 เท่าเลยทีเดียว

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 (ภาคกลางคืน) นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และแหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้ากิจกรรมศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และแหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

Read more