ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมการจัดทำข้อมูล (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะข้าราชการ ประชุมจัดทำข้อมูล (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 ทางระบบวิดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 ทางระบบวิดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ไมเกรนในผู้สูงอายุ

โดยธรรมชาติแล้วเมื่ออายุมากขึ้น อุบัติการณ์ของการปวดศีรษะไมเกรนจะลดน้อยลง
อันเนื่องมาจากภาวะฮอร์โมนในร่างกายบางอย่างลดลง แต่ก็ยังพบการปวดศีรษะไมเกรนได้ในผู้สูงอายุ โดยความสำคัญของการวินิจฉัยและรักษานั้นค่อนข้างจะมีความซับซ้อน เนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ต้องใช้ยารับประทานเป็นประจำ และยังต้องระวังการปวดศีรษะที่มาจากภาวะโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง

Read more

ความจำบกพร่อง…เหตุจากยา

ความจำบกพร่องหรือความจำเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อายุมากขึ้น ความเจ็บป่วยจากโรคการกระทบกระเทือนรุนแรงทางกายหรือทางจิตใจ การขาดสารอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การอดนอน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการใช้ยา มียาหลายอย่างที่อาจให้ผลไม่พึงประสงค์ต่อสติปัญญา การเรียนรู้และความจำ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ผลไม่พึงประสงค์ดังกล่าวอาจแสดงออกในลักษณะที่พบว่า ความจำลดลง หลงลืมง่าย ความเอาใจใส่ในสิ่งรอบข้างลดลง เป็นต้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงความจำบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยา เพื่อให้ผู้ที่ใช้ยาและผู้ใกล้ชิดมีความเข้าใจ ช่วยให้เกิดการหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนช่วยให้เกิดความร่วมมือในการใช้ยาอย่างเหมาะสม

Read more

ระวังภัยร้ายที่นอกเหนือการระบาด COVID-19

ระวังภัยร้าย ที่นอกเหนือการระบาด COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณ หรืออาจเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้ทุกเมื่อ ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ทั้งนี้ กองปราบ ได้สรุป 9 ภัยร้าย ที่เกิดขึ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ต้องระวังดังนี้

Read more

ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ ของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” (COVID-19)

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยิ่งมากขึ้น ทำให้มนุษย์กลัวการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ มากขึ้น จนกลายเป็นภาพที่เราเห็นเป็นปกติในชีวิตประจำวันไปแล้ว เช่น การที่คนใช้ข้อศอกในการเปิดประตูแทนการใช้มือ หรือพนักงานออฟฟิศ ที่มีการเช็ดโต้ะทำงานในทุกเช้า ซึ่งในประเทศที่มีการแพร่ระบาดหนัก ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ในชุดป้องกันพิเศษใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อตามที่สาธารณะด้วย

Read more

4 ข้อทำได้ง่าย ช่วยสร้างภูมิต้านทาน “โควิด-19”

ไม่ใช่แค่กล้วยหอม หรือกล้วยน้ำว้า หรืออาหารผักผลไม้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะช่วยสู้โควิด-19 ได้เหมือนอย่างที่มีการบอกต่อกันช่วงนี้ แต่ต้องรับประทานผักผลไม้ให้ได้มากกว่าถึง 400-500 กรัมถึงจะมีพลัง ภูมิคุ้มกันเต็มที่นอกเหนือจากระมัดระวังตัวพื้นฐาน อย่างการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายมีคำแนะนำจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ วุฒิสมาชิกและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) ในการกินอยู่พักผ่อนด้วยหลักปฏิบัติ 4 ข้อสู้โควิด-19 ที่ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

Read more

เรื่อง ความจริงที่คุณอาจไม่รู้ของถุงผ้าและถุงพลาสติก

ในปีที่ผ่านมา มีข่าวมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลมากมายที่ต้องตายเพราะพลาสติกที่กินเข้าไปการสูญเสีย “มาเรียม” พะยูนน้อยขวัญใจชาวไทย ก็มีเหตุจากการกินพลาสติกเป็นปัจจัยหนึ่ง รัฐบาลมีมาตรการเด็ดขาดในปี 2563 ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ส่วนภาคเอกชนเองก็มีนโยบายงดแจกถุงในร้านสรรพสินค้า สนับสนุนให้ประชาชนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ถุงพลาสติกนั้นดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุงผ้า เพราะพบว่าเมื่อเทียบกันแล้วนั้น ถุงผ้าส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้ถุงพลาสติก เราต้องใช้ถุงผ้าอย่างน้อย 131 ครั้ง เพื่อให้คุ้มค่าต่อการผลิตเมื่อเทียบกับการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียว ภาครัฐและเอกชนที่ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าการประเมินวัฏจักรชีวิต ซึ่งจะเป็นการประเมินผลกระทบของวัตถุนั้นๆ ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ และการกำจัดหลังจากใช้งาน

Read more

ทำไมการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงสกัดการระบาดของโรคได้ ?

“การเว้นระยะห่างทางสังคมหมายถึงการป้องกันไม่ให้คนสองคนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์กันทางกายภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อยับยั้งหรือหยุดการระบาดของโรค” อรินดัม พสุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี นิวซีแลนด์ อธิบาย งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าช่วงปี 1918 บรรดาเมืองต่าง ๆ ในอเมริกาที่นำมาตรการดังกล่าวมาใช้ เช่น ห้ามชุมนุมในที่สาธารณะปิดโรงภาพยนตร์ สถานศึกษา และโบสถ์ มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดสเปนน้อยกว่าอย่างมาก

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางอัญชรา หวังวีระ นางสาวขวัญกมล แก้วคง และนายสมชาย แก้วเขียว เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more