กิจกรรมการรับมือต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมการรับมือต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฐานการเรียนรู้ ทุกจุด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

กิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563”

Read more