รับมอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ ทดแทนการใช้มือกดปั๊มหัวฉีด ลดการสัมผัสจากมือ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับมอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ ทดแทนการใช้มือกดปั๊มหัวฉีด ลดการสัมผัสจากมือ

Read more

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายการ AY SCIENCE สไตล์ วิทย์ วิทย์ เรื่อง การปลูกพืชน้ำน้อย

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล ครูผู้ช่วย และนายฐาปนิก ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การปลูกพืชน้ำน้อย

Read more