ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมส่งแสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมส่งแสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการและบุคคลกรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการและบุคคลกรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีสักการะพระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 8:09 นาที ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีสักการะพระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
เนื่องในวันครบรอบพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 21 ปี

Read more