ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. มาตรวจราชการ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. มาตรวจราชการ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read more