ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทาง เพจและเว็บไซต์ เรื่อง วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง 4 ภาษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากร จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทาง เพจและเว็บไซต์ เรื่อง วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย กัมพูชา พม่า และลาว

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

Read more