ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 (3 มาตรฐานใหม่) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ให้กับข้าราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

Read more