ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โดยเข้าร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามนโยบาย กศน. WOW ข้อ 4 Good Partnership ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

24 views

               วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามนโยบาย กศน. WOW ข้อ 4 Good Partnership โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยงาน ศธ. อพวช. สวทช.ซีมีโอสะ เต็มเอ็ด และซีมีโอเซ็ปส์ ทั้งนี้มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7  อาคาร 4
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

(ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *