ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563

15 views

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายฐปานิก ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่” และนายยงยุทธ นิลรัตน์ หัวหน้าอารักขาพืช จากสำนักงานเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และกระบวนการปลูกดินพืช”

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *